Serwis

Korzystając z urządzeń wielu firm mamy przebyte szkolenia i odpowidnią wiedze aby świadczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zgłaszanych przez naszych klientów awarii. W ramach prac naszego serwisu wykonujemy następujące prace:

  • Stałe przeglądy i konserwacje urządzeń klimatyzacyjnych, chłodniczych i wentylacyjnych
  • Naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne układów freonowych i autmatyki sterującej urządzeniami
  • Naprawy na zlecenie w trybie nagłym
  • Naprawy i regulacje pozostałego sprzętu chłodniczego tj. schładzacze cieczy, osuszacze basenowe i sprężonego powietrza.